FEDERACJA ORGANIZACJI POLSKICH W POŁUDNIOWEJ AUSTRALII


Dear Member Organisations and Polish Media in SA,

The Community Consultation Committee of the FoPOSA advises that applications for funds can now be made by qualifying individuals and organisations. Up to $100,000 in grants will be made available for the 2022-2023 financial year to be spent in South Australia for the promotion of Polish Culture and Community participation. A maximum of $10,000 could be available to applicants.

The preamble and form along with the advertisement are attached.

Please read the attached documents and if you feel you qualify, take the opportunity to apply.

For the Community Consultation Committee.

GRANT APPLICATION FORM GRANT GUIDELINES FOR APPLICATIONFederacja zrzesza 22 polskie organizacje członkowskie reprezetujące kulturowe, edukacyjne, kombatanckie, patriotyczne, historyczne i socjalne aspekty działalności polskiego społeczeństwa.

Federacja prowadzi specjalistyczne programy pomocy dla osób polskiego pochodzenia zamieszkałych w aglomeracji Adelajdzkiej. Wspomaga 9 Polonijnych Klubów Seniora.

Działalność wolontariuszy jest ważną częścią Federacji i wydatnie przyczynia się do skutecznego funkcjonowania większości programów. Federacja poszukuje ochotników rozumiejących potrzeby ludzi starszych do pomocy w prowadzonych programach.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością, do jej propagowania i wspierania.

Osoby zainteresowane i sympatyków prosimy o Kontakt .